Ruiltermijn

HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (online verkoop, artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht) beschikt u als consument over een herroepingsrecht. Op basis van dat herroepingsrecht kan u binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van uw aankoop. En dat zonder betaling van een vergoeding of motivering. 

Schriftelijk meedelen.

Indien u beroep wil doen op het herroepingsrecht moet u dit binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product steeds uitdrukkelijk en schriftelijk aan Pure Lifestyle meedelen. Dat kan via e-mail (info@purelifestyle.be) of per aangetekende brief (BVBA Pure Lifestyle, Ninia Shopping Center, Kaardeloodstraat 89, 9400 Ninove). Pure Lifestyle zal u binnen de 14 kalenderdagen een ontvangstbevestiging sturen van uw herroepingsrecht.

Terugsturen.

Na de schriftelijke mededeling kan u de desbetreffende producten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen terugsturen. Eventuele transport- en verzekeringskosten worden niet vergoed. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien het product geen gebruiksschade vertoont. Producten die u terugzendt zonder schriftelijke melding of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet terugbetaald. 

Terugbetaling door Pure Lifestyle.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Pure Lifestyle u na ontvangst van de goederen binnen de 14 kalenderdagen terugbetalen. Dat gebeurt standaard met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. 

 Uitzonderingen.

Het herroepingsrecht vervalt in de onderstaande gevallen:

  • aankoop van gepersonaliseerde producten en producten op maat (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht), zoals meubilair dat specifiek voor de klant wordt besteld bij de fabrikant, maar ook Macs met meer geheugen of een andere processor, iPhones en iPads die niet standaard op voorraad zijn en die specifiek op maat en wens van de klant worden besteld.
  • verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling is verbroken (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht).
  • verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht).
  • goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht).
  • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienstverlening, mits uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht).
  • overeenkomsten waarbij u Pure Lifestyle uitdrukkelijk verzocht heeft om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht).
  • aankopen buiten onze webshop en via onze fysieke winkel in Ninove vallen niet onder de wetgeving inzake de verkoop op afstand. In onze winkel geldt een ruiltermijn van 7 kalenderdagen, mits een ongeopende verpakking en met uitzondering van promoties, technologie- en elektronicaproducten, maatwerk en producten die Pure Lifestyle niet standaard op voorraad heeft en voor de klant specifiek moeten worden besteld (zoals al dan niet beklede stoelen, tafels, kasten, Macs op maat, iPhones en iPads met specifieke specificaties en andere producten die specifiek op maat en wens van de klant worden besteld).
  • promoties en toonzaalmodellen